Terapi med mig

Terapin utgår från dina behov och kan därför se ut på olika sätt. Kanske vill du komma ner i varv och arbeta aktivt tillsammans med naturen med kallbad för att hitta ett lugn och må bättre. Eller så arbetar vi med traditionell samtalsterapi i min lokal på Linnégatan fem i Göteborg eller samtal via telefon, digitalt eller walk & talk /runtalk. I terapisamtalen arbetar jag som samtalsterapeut och du tillsammans med att hitta verktyg och skapa en acceptans och självmedkänsla mot dig själv och andra. De terapiformer jag använder i mina samtal är främst KBT, men även ACT, CFT och MI. Jag har individuella samtal, parterapi och familjeterapi.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är idag en av de främsta behandlingsmetoderna vid psykisk ohälsa. KBT utgår från att göra dig medveten om de tankar, känslor och handlingar som blir konsekvenser och beteenden, som inte gynnar dig i ditt vardagliga liv. Det här är en vetenskapligt beprövad behandlingsmetod, som är mycket användbar och effektiv för att förändra destruktiva vanor och beteendemönster till gynnsamma livsstilsförändringar. En metod som har visat sig ha ett relativt snabbt, positivt och varaktigt resultat. För mer information rekommenderar jag psykologiguiden.se

KBT-samtal

För att få en heltäckande bild av din situation och problematik börjar vi med bedömningssamtal där vi tittar på din bakgrund. Detta kan till exempel vara uppväxtmiljö, familj och vänner. Vi tittar även på hur länge problemen har påverkat dig, hur de yttrar sig, om det är något specifikt som hänt, beteenden och tankar. 

Nästa steg är att göra en analys av problematiken och tillsammans sätta mål och utforma en behandlingsplan. Målen ska vara rimliga, konkreta och observerbara och vi utvärderar dessa under behandlingens gång. Därefter börjar vi arbeta med dessa genom att vända/omstrukturera tankar, exponera dig för situationer etc. När vi arbetat med detta sammanfattar och utvärderar vi tillsammans. Avslutningsvis skapar vi ett vidmakthållandeprogram för att du ska kunna bibehålla din förändring. 

Motiverande samtal

Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att hjälpa människor upptäcka, hämta fram, förstärka, motivera och förankra till beteendeförändring. Förändringen kan handla om att ändra beteenden, levnadsvanor, tankesätt, inställningar, att ta beslut och att välja väg i livet. Förändringen kan också handla om att fortsätta med och stabilisera något som man tidigare inte kunnat upprätthålla.

Compassionfokuserad terapi

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en KBT-terapi men med inslag från andra terapiformer. Man jobbar med tankar, känslor och beteenden för att bygga upp en inre trygghet som behövs för att kunna möta rädslor och genomföra långsiktiga förändringar. I terapin tränar man bland annat på att få ett vänligare och varmare förhållningssätt till sig själv och andra

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) handlar om att acceptera det som vi inte kan påverka, och lära oss att släppa taget. Att kämpa emot gör det bara värre. Däremot kan du förhålla dig till det som tynger dig så att det inte får orimligt stort inflytande över ditt liv. I ACT arbetar man med att vara här och nu och acceptera alla tankar och känslor och förstå sina värderingar. Om vi lyckas leva våra liv i enlighet med våra värderingar ökar livskvaliteten och därmed också vår psykiska hälsa. 

Kalla bad

Hälsoeffekterna av kalla bad är enastående både psykiskt och fysiskt. Naturen och andningen hjälper dig till ett ökat välmående. Det leder till minskad stress, bättre sömn, ökad kroppskontroll och ökat välbefinnande. Behandlingen är uppdelad på tre tillfällen där vi vid första tillfället träffas på Linnégatan Fem och pratar igenom din situation och badet och dess effekter. Nästa tillfälle möts vi upp vid havet och pratar om hur badet kommer att gå till. Därefter guidar jag dig under badet och efteråt låter vi dig landa i dig själv och din upplevelse. Beroende på vilket mentalt tillstånd du befinner dig i efteråt pratar vi igenom badet och vilka effekter det hade på dig. Tredje tillfället möts vi upp för ytterligare ett bad och efteråt pratar vi om skillnaden från första badet. Kalla bad är inte för dig som konstant har högt blodtryck och dåligt hjärta. Läs mer i boken Kalla Bad av L. Ahlgren, L. Vagnelind. 

KALLBAD 45 min x 3 / 3300 kr TELEFON ELLER DIGITALT WALK & TALK / RUNTALK Denna form av behandling innebär att vi tar oss till havet i närheten av Hovås. Att kallbada minskar stress, minskar spänningar i kroppen, stärker immunförsvaret, ökar blodcirkulationen och man blir piggare, gladare, man får en endorfinkick. Badet i sig är mellan 20 sekunder till tre minuter. 45 min / 850 kr 45 min / 850 kr 45 min / 850 kr TRADITIONELLT SAMTAL Under denna form av terapisamtal träffas vi i mitt samtalsrum på Linnégatan Fem i Göteborg. Jag har även terapisamtal söder om Göteborg (Askim, Hovås eller Billdal) på en plats som känns bekväm för dig. Kanske på en klippa vid havet eller på ett trevligt café.
Denna form av samtal har många fördelar. Bland annat att du kan få hjälp var du än befinner dig antingen via telefon, chatt, Skype/Zoom. Här tar vi även med den fysiska aktiviteten i samtalet och tar en promenad alternativt lugn löptur medans vi pratar.
Terapiformer BOKA BOKA BOKA BOKA

Villkor

Betalning sker mot faktura eller swish.
Av- eller ombokning senast 24 h före utsatt tid, annars utgår full debitering.
Alla priser är inkl. moms.
Företaget innehar F-skattsedel.
Använd ditt friskvårdsbidrag hos mig till mindfulness och stresshantering. Läs mer på skatteverkets hemsida.