Individuella samtal

Samtalen utgår från dina behov och kan därför se ut på olika sätt. Vid vårt första samtal bestämmer vi vad som är bäst för just dig, coaching eller samtalsterapi. De terapiformer jag använder i mina samtal är främst KBT, men även ACT, CFT, MI och IBCT. Jag har även Walk & Talk och Kallbad, se information nedan. Jag sitter på Skönhetsfabriken Clarion Hotel Post.

Coaching är ett effektivt sätt att utvecklas som människa där vi arbetar tillsammans, terapeut och klient, mot tydliga mål som vi sätter upp tillsammans. Vi går inte in och försöker förstå problemet utan fokus är framåt. Vi ser på var du befinner dig nu, vart du vill, vägen dit och om det är något som hindrar dig. Sedan hittar vi nya verktyg som kan leda dig framåt mot dina mål.

Samtalsterapi, här går vi lite mer på djupet och du får möjlighet att utvecklas som människa. Tillsammans utforskar vi vilka hinder som ligger i vägen för att du ska kunna leva det liv som du önskar. Genom reflekterande samtal och konkreta övningar hjälps vi åt för att du ska få möjlighet att lära känna dig själv på ett djupare plan, öka din medvetenhet och hitta nya strategier och förhållningssätt till dig själv och din omgivning. Vi arbetar tillsammans med att hitta verktyg och skapa en acceptans och självmedkänsla mot dig själv och andra. Denna behandling passar för dig som mår dåligt, eller har blivit utmattad, men även för dig som drömmer om att utvecklas som människa och vill leva ditt liv fullt ut.

Läs mer och boka

Parsamtal

Parterapi utifrån IBCT – en evidensbaserad parterapeutisk metod som fungerar bra vid kommunikations-problem och konflikter. Parterapin inleds med en bedömningsfas om 4 samtal, ett parsamtal, 2 individuella samtal och slutligen ett parsamtal där vi återkopplar vår analys av ert problem samt ett förslag på vad man kan göra åt det.

Läs mer och boka

Terapiformer

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är idag en av de främsta behandlingsmetoderna vid psykisk ohälsa. KBT utgår från att göra dig medveten om de tankar, känslor och handlingar som blir konsekvenser och beteenden, som inte gynnar dig i ditt vardagliga liv. Det här är en vetenskapligt beprövad behandlingsmetod, som är mycket användbar och effektiv för att förändra destruktiva vanor och beteendemönster till gynnsamma livsstilsförändringar. En metod som har visat sig ha ett relativt snabbt, positivt och varaktigt resultat. För mer information rekommenderar jag psykologiguiden.se

För att få en heltäckande bild av din situation och problematik börjar vi med bedömningssamtal där vi tittar på din bakgrund. Detta kan till exempel vara uppväxtmiljö, familj och vänner. Vi tittar även på hur länge problemen har påverkat dig, hur de yttrar sig, om det är något specifikt som hänt, beteenden och tankar.

Nästa steg är att göra en analys av problematiken och tillsammans sätta mål och utforma en behandlingsplan. Målen ska vara rimliga, konkreta och observerbara och vi utvärderar dessa under behandlingens gång. Därefter börjar vi arbeta med dessa genom att vända/omstrukturera tankar, exponera dig för situationer etc. När vi arbetat med detta sammanfattar och utvärderar vi tillsammans. Avslutningsvis skapar vi ett vidmakthållandeprogram för att du ska kunna bibehålla din förändring.

Walk & Talk

Här tar vi även med den fysiska aktiviteten i samtalet och tar en promenad eller sätter oss ute medans vi pratar. Vi kommer överens om en plats som passar.

Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing)

Det är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att hjälpa människor upptäcka, hämta fram, förstärka, motivera och förankra till beteendeförändring. Förändringen kan handla om att ändra beteenden, levnadsvanor, tankesätt, inställningar, att ta beslut och att välja väg i livet. Förändringen kan också handla om att fortsätta med och stabilisera något som man tidigare inte kunnat upprätthålla.

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Det är en KBT-terapi men med inslag från andra terapiformer. Man jobbar med tankar, känslor och beteenden för att bygga upp en inre trygghet som behövs för att kunna möta rädslor och genomföra långsiktiga förändringar. I terapin tränar man bland annat på att få ett vänligare och varmare förhållningssätt till sig själv och andra

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Det handlar om att acceptera det som vi inte kan påverka, och lära oss att släppa taget. Att kämpa emot gör det bara värre. Däremot kan du förhålla dig till det som tynger dig så att det inte får orimligt stort inflytande över ditt liv. I ACT arbetar man med att vara här och nu och acceptera alla tankar och känslor och förstå sina värderingar. Om vi lyckas leva våra liv i enlighet med våra värderingar ökar livskvaliteten och därmed också vår psykiska hälsa.

Kallbad

Här hjälper jag dig att gå i det kalla vattnet och komma ner i varv och hitta en lugn andning. Hälsofördelarna med kallbad är många:

  • adrenalinet stiger, vilket medför en känsla av triumf, under och efter kallbadet.
  • adrenalinet kan ge en smärtlindrande effekt.
  • ökad mängd brunt fett har setts, vilket eventuellt kan förhindra övervikt och fetma.
  • kroppen ökar sin känslighet för insulin, vilket eventuellt kan minska riskerna för diabetes typ 2.
  • antalet endorfiner ökar – ett hormon som får oss att må bra, vilket kan ge ökad livskvalitet, förbättrat humör och starkare självförtroende.
  • dopaminer ökar – ett hormon som kan minska stress.
  • motverka trötthet, nedstämdhet och utmattning.
  • blodtrycket sänks.
  • blodcirkulationen ökar.

(Källa kry.se)

Vi möts vid havet söder om Göteborg eller där det passar dig. Vi kommer överens om en plats.

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information!

Vilkor

Betalning sker mot faktura eller swish
Av- eller ombokning senast 24 h fore utsatt tid, annars utgår full debitering.
Alla priser är inkl. moms
Företaget innehar F-skattsedel.
Använd ditt friskvårdsbidrag hos mig till mindfulness och stresshantering. Läs mer på skatteverkets hemsida.